Pracownicy

Człowiek w centrum uwagi 

Usługi inżynierskie świadczone są przez ludzi dla ludzi. Powodzenie każdego projektu zależy od kompetencji i zaangażowania wszystkich pracowników.

Kompetencja i zaangażowanie 

Wiedza ciągle ewoluuje. Dlatego stawiamy na ukierunkowany rozwój naszych pracowników, taki jak dalsze kształcenie i regularne szkolenia oraz ciągła wymiana wiedzy i doświadczenia w ramach naszych organizacji zawodowych i cyfrowych platform komunikacyjnych.

"Projektowanie dużych inwestycji daje mi pozytywne uczucie długofalowego udoskonalania mobilności na drogach i torach."

Fadua Yasin-Kayed, M.Sc. 

Inżynier projektu, Projektowanie tuneli i geotechnika

Nasze pełne wyzwań projekty zachwycają mnie tak samo jak dobra koleżeńska współpraca

Sepehr Seighali, M.Sc.
Inżynier projektu, Konstrukcje inżynierskie

“Jako młody inżynier mogę realizować moje zadania projektowe samodzielnie i w sposób zorientowany na rozwiązania.

Kristin Ader, M.Sc. 
Inżynier projektu, Projektowanie tuneli i geotechnika

W mojej 25-letniej karierze zawodowej miałem możliwość przyśpieszenia cyfrowych zmian w Vössing i sprawić, by wizualizacja stała się stałym elementem świadczonych przez nas usług.“

Mirko Maddée, M.Sc.

Kierownik działu, Wizualizacja i Animacje

 

Dajemy Wam perspektywy

Od ponad 40 lat jako wiodące biuro inżynierskie opracowujemy projekty branży infrastrukturalnej każdej wielkości. W dziedzinie doradztwa, projektowania, zarządzania projektami oraz nadzorów budowlanych definiujemy i wyznaczamy nowe standardy.