Energia

Siła napędowa przyszłości

We współczesnym życiu codziennym nic nie wydaje się być tak bardzo nie do zastąpienia jak energia. Niestety w tej branży powstaje jednak najwięcej szkodliwych dla środowiska emisji CO2. Projektując nowe linie elektroenergetyczne dla przesyłu energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, stacje wodorowe jak również stacje ładowania pojazdów elektrycznych przyczyniamy się do przemian energetycznych. 

 

Nasza oferta

Do działu Energia należą: doradztwo, zarządzanie projektami, projektowanie oraz nadzór budowlany m.in. dla:

 

  • stacji wodorowyc
  • stacji ładowania pojazdów elektrycznych
  • linii elektroenergetycznych
     

Zachęcamy do kontaktu energie@voessing.de

Projekty Energia
: