Bydgoszcz

Prezes Zarządu:
mgr inż. Krystian Fryszkowski

Voessing Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 53
85-079 Bydgoszcz